Beaded Dress With Feathers - RE.LOVED

Beaded Dress With Feathers

Giá đề xuất: 5,000,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: THAOTRAN1 Categories: , , ,

Description

These are professional pictures of the actual dress offered by RE.LOVED.

Condition: Good condition
Size: S, length 91cm
Designer: Matthew Williamson

0
0564566509