Boy Black Medium Chevron - RE.LOVED

Boy Black Medium Chevron

Chanel

Giá đề xuất: 98,000,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

This is an authentic pre-owned Chanel Boy in black Chevron in silver hardware. The inside features a flat zipper pocket and the shoulder strap is adjustable.

These are professional pictures of the actual bag offered by RE.LOVED.

Condition: Very like new condition, minors scratches at the edges.
Dimension: Width 25cm, Height 15 cm, Depth 9 cm.
Accessories: Card, dust bag and box.
Designer: Chanel.
Model: Boy in new medium size, black chevron.

0
0564566509