CD Star & Ball Crystal Studded Gold Tone bracelet - RE.LOVED

CD Star & Ball Crystal Studded Gold Tone bracelet

Dior

Giá đề xuất: 4,290,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Categories: , , ,

Description

✔️ Authentic pre-owned Dior CD Star & Ball Crystal Studded Gold Tone bracelet
✔️ Colour: Gold
✔️ Condition: Very good
✔️ Dimensions: 16 – 22cm (adjustable)
✔️ Bracelet is carefully cleaned, and ready to ship!
✔️ See photos for more details & current condition of the bracelet.

0
0564566509