Diorama patent studded top handle clutch on chain - RE.LOVED

Diorama patent studded top handle clutch on chain

Dior

Giá đề xuất: 47,690,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

✔️ Authentic pre-owned Dior Diorama patent studded top handle clutch on chain
✔️ Condition: very good
✔️ Size: one size (clutch on chain)
✔️ Colour: Navy blue
✔️ Material: Patent
✔️ Hardware: Gold
✔️ Removable chain
✔️ A small wallet is included
✔️ Dust bag included
✔️ See photos for more details & current condition of the bag

0
0564566509