Heroes Velcro 36 - RE.LOVED

Heroes Velcro 36

Valentino


Giá đề xuất: 12,490,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

✔️ Condition: like new, only used once
✔️ Size: 36
✔️ Colour: white & light pink
✔️ Dust bags included
✔️ Shoes are premium cleaned by professional shoe spa & ready to ship!
✔️ See photos for more details & current condition of the pair

0
0564566509