Monogram Bracelet - RE.LOVED

Monogram Bracelet

Louis Vuitton

Giá đề xuất: 12,000,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

These are professional pictures of the actual bracelet offered by RE.LOVED.

Condition: Good condition.
Accessories: Dust bag.

0
0564566509