Nanette Lepore beige & black polka dot dress

Nanette Lepore

Giá đề xuất: 1,190,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

Silk beige and black polka dot dress from brand Nanette Lepore, an American fashion designer.
Condition: Very good.
Size: 0.
Measurements: Long 105 cm, Hips 36 cm.

0
0564566509