Ralph Lauren Grey silk top - RE.LOVED

Ralph Lauren Grey silk top

Ralph Lauren

Giá đề xuất: 690,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

Ralph Lauren dark grey silk sleeveless top with a zipper on the left hand side.
Condition: Good condition.
Size: 2.
Measurements: Long 58 cm, Large 50 cm.

0
0564566509