Saddle WOC - RE.LOVED

Saddle WOC

Dior

Giá đề xuất: 29,390,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

Dior saddle đầy đủ phụ kiện trừ bill ( có tag) mua Ở Tràng Tiền tháng 10/2021
Tình trạng 95%
Túi hiện đang ở Hà Nội

0
0564566509