Sylvie Bag Medium - RE.LOVED

Sylvie Bag Medium

Gucci

Giá đề xuất: 30,000,000 VND

ĐỀ NGHỊ GIÁ
Sau khi đưa ra giá bạn mong muốn, nhấn vào ĐỀ NGHỊ GIÁ và sau đó check-out. Chúng tôi sẽ gửi giá của bạn đến người bán và sẽ cho bạn biết kết quả
Hoặc, bạn có thể MUA NGAY với giá đề xuất
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

This is an authentic pre-owned Gucci Sylvie Bag Medium, iconic and must-have bag for all ladies.

These are professional pictures of the actual bag offered by RE.LOVED.

Condition: Fair condition, faded lock
Size: Length 25 cm,  Height 17 cm, Width8cm.
Accessories: None
Designer: Gucci

0
0564566509