Thi Katy's Dressing - RE.LOVED

Giá đề xuất là giá khởi điểm. Bạn có thể đưa ra lời đề nghị cho bất kỳ sản phẩm nào dưới đây và đưa ra mức giá thấp hơn để có cơ hội giành được sản phẩm.

Bạn cần hoàn tất lời đề nghị giá và thanh toán, để chúng tôi gửi đề nghị của bạn cho người bán. Việc mua hàng chỉ được xác nhận khi người bán sẽ chấp nhận giá của bạn. Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của mình!

ĐẤU THẦU NGAY BÂY GIỜ!

0
0564566509